Aktuelle News

Aussenhandels- & Zollseminar

30. Oktober 2018

Unser Newsletter Xplorer

Ausgabe September 2018

SSC-Schulungsprogramm 2018

Halbtags-Workshops in Zürich

10.07.2018

SSC-Schulungsprogramm 2018

Die nächsten Kurse unseres Schulungsprogramms sind:

- "Zolltarif" am 28. August 2018,

- "Incoterms® 2010" am 17. Oktober 2018 und

- " Exportcompliance/Exportkontrolle" am
14. November 2018
in Zürich.


MehrSWISS SHIPPERS' COUNCIL
Place de la Riponne 1
Case postale 1346
1001 Lausanne
Tél. +41 21 320 32 39
Fax +41 21 323 31 24
E-Mail info@swiss-shippers.ch

tsm INSURANCE sisa Swiss World Cargo VTT MAC Quality